Evaluarea bunurilor mobile

LERO ADVANCED CONSULTING

Evaluarea bunurilor mobile reprezinta un serviciu profesional, o activitate realizata de o echipa de specialisti cu pregatire in domeniul evaluarii bunurilor mobile. ( un evaluator autorizat , membru ANEVAR, cu specializarea EBM)

Detalii

  • Din categoria bunurilor mobile ce fac obiectul evaluarii amintim: autoturisme, autovehicule utilitare, masini, utilaje, echipamente, stocuri, obiecte de inventar, mobilier, mijloace de transport, licente, active necorporale distincte si tranzactionabile in mod individual.
  • Rapoartele de evaluare de bunuri mobile sunt adresate actionarilor, investitorilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor, institutiilor statului.

Etape
Procesul de evaluare a bunurilor mobile presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

  • Inspectia bunurilor, identificarea lor,culegerea informatiilor necesare evaluarii;
  • Aprecierea fezabilitatii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate;
  • Aplicarea metodologiei de evaluare.

Documente necesare

  • Documentele de achizitie / cartile de identitate / fisele mijloacelor fixe si eventual fisa tehnica a acestuia (dupa caz)

 


Stiri Imopedia: